Menu

Articles

No data was found

Shlok

प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं ।
तृतीयेनार्जितः कीर्तिः,चतुर्थे किं करिष्यति ॥

Brahma Logo Bhagwa