अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परत्तप।
अप्राप्य मां निवर्तत्ते मृत्यु संसारवत्मऺनि

Asrdddhanah purusa dmmsyasy prntp
Aprapy mam nibttntt mrutyu smsarbmttni

ହେ ଶତ୍ରୃହନ୍ତା(ଅର୍ଜୁନ), ଯେଉଁ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ନୁହଁନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ଜନ୍ମ- ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୈତିକ ସ୦ସାରକୁଫେରି ଆସନ୍ତି

Sharing is Karma
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

More Shloka to explore

A futuristic Library of Bhartiye Wisdom.

Brahma is building the biggest open-source collection of eternal Bhartiye Gyan in all forms. If you are enlightened do join our team of change-makers.

Brahma Logo - White
श्रीमद् भगवद्गीता

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परत्तप।
अप्राप्य मां निवर्तत्ते मृत्यु संसारवत्मऺनि

Asrdddhanah purusa dmmsyasy prntp
Aprapy mam nibttntt mrutyu smsarbmttni

ହେ ଶତ୍ରୃହନ୍ତା(ଅର୍ଜୁନ), ଯେଉଁ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ନୁହଁନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ଜନ୍ମ- ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୈତିକ ସ୦ସାରକୁଫେରି ଆସନ୍ତି

@beLikeBrahma