Ashtakshar Beej Yukta Mantra

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौंः क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥

0
0

Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Kleem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥

भावार्थ Mantra Translation

Sharing is Karma

Comments
Tagged In

Explore more on

@Dharti

Explore more on

@कोरोना

Explore more on

@rakhshabandhan

More Mantra to explore
Recent Shloka in Our Sangrah

Namaste Vanakkam Sat Srī Akāl Namaskārām Khurumjari Parnām Tashi Delek Khurumjari 

Join The Change

Search

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौंः क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः॥

Ashtakshar Beej Yukta Mantra

Om Shreem Hreem Kleem Aim Saumh Kleem Hreem Bhuvaneshvaryai Namah॥

@beLikeBrahma

website - brah.ma