Hamare Prabhu, agunao ko na dhyan do

Krishna Bhajan

hamāre prabhu, auguna cita na dharau। samadarasī hai nāma tuhārau, soī pāra karau॥ ika lohā pūjā meṃ rākhata, ika ghara badhika parau। so dubidhā pārasa nahiṃ jānata, kaṃcana karata kharau॥ ika nadiyā ika nāra kahāvata, mailau nīra bharau। jaba mili gae taba eka-varana hvai, surasari nāma parau॥ tana māyā, jyau brahma kahāvata, sūra su mili bigarau। kai inakau niradhāra kījiyai kai prana jāta ṭarau॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः