hari hari hari sumirana karau

Krishna Bhajan

हरि हरि हरि सुमिरन करौ। हरि चरनारबिंद उर धरौं॥

हरि की कथा होइ जब जहां। गंगाहू चलि आवै तहां॥

जमुना सिन्धु सरस्वति आवै। गोदावरी विलंब न लाबै॥

सर्व तीर्थ को बासा तहां। सूर, हरि-कथा होवे जहां॥

hari hari hari sumirana karau। hari caranārabiṃda ura dharauṃ॥

hari kī kathā hoi jaba jahāṃ। gaṃgāhū cali āvai tahāṃ॥

jamunā sindhu sarasvati āvai। godāvarī vilaṃba na lābai॥

sarva tīrtha ko bāsā tahāṃ। sūra, hari-kathā hove jahāṃ॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः