kahu jogiki najara lagi hai

Krishna Bhajan

काहू जोगीकी नजर लागी है मेरो कुंवर । कन्हिया रोवे ॥ध्रु०॥ घर घर हात दिखावे जशोदा दूध पीवे नहि सोवे । चारो डांडी सरल सुंदर । पलनेमें जु झुलावे ॥मे०॥१॥ मेरी गली तुम छिन मति आवो । अलख अलख मुख बोले । राई लवण उतारे यशोदा सुरप्रभूको सुवावे ॥मे०॥२॥

kāhū jogīkī najara lāgī hai mero kuṃvara । kanhiyā rove ॥dhru0॥ ghara ghara hāta dikhāve jaśodā dūdha pīve nahi sove । cāro ḍāṃḍī sarala suṃdara । palanemeṃ ju jhulāve ॥me0॥1॥ merī galī tuma china mati āvo । alakha alakha mukha bole । rāī lavaṇa utāre yaśodā suraprabhūko suvāve ॥me0॥2॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः