mana ki mana hi manjha rahi

Krishna Bhajan

मन की मन ही माँझ रही. कहिए जाइ कौन पै ऊधौ, नाहीं परत कही. अवधि असार आस आवन की,तन मन विथा सही. अब इन जोग सँदेसनि सुनि-सुनि,विरहिनि विरह दही. चाहति हुती गुहारि जितहिं तैं, उर तैं धार बही . ‘सूरदास’अब धीर धरहिं क्यौं,मरजादा न लही.

mana kī mana hī mām̐jha rahī. kahie jāi kauna pai ūdhau, nāhīṃ parata kahī. avadhi asāra āsa āvana kī,tana mana vithā sahī. aba ina joga sam̐desani suni-suni,virahini viraha dahī. cāhati hutī guhāri jitahiṃ taiṃ, ura taiṃ dhāra bahī . ‘sūradāsa'aba dhīra dharahiṃ kyauṃ,marajādā na lahī.

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः