palana syama jhulavata janani

palana syama jhulavata janani

Change Bhasha

पलना स्याम झुलावत जननी । अति अनुराग पुरस्सर गावति, प्रफुलित मगन होति नंद घरनी ॥१॥ उमंगि उमंगि प्रभु भुजा पसारत, हरषि जसोमति अंकम भरनी । सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी ॥२॥

How are you feeling?

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs