सखी मेरी नींद नसानी हो

सखी मेरी नींद नसानी हो

पिया को पंष निहारते सब रैन बिहानी हो

सखियन मिल के सीख दई मन एक न मानी हो

बिन देखे कल ना परे जिय ऐसी ठानी हो

अंग छीन ब्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो

अंतर बेदन बिरह की वो पीर न जानी हो

ज्यूँ चातक दन को रटे मछरी जिमि पानी हो

'मीरा' ब्याकुल बिरहनी सुध-बुध बिसरानी हो

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः