syama mosu aindo dolai ho

Krishna Bhajan

श्याम मोसूँ ऐंडो डोलै हो।

औरन सूँ खेलै धमार, म्हासूँ मुखहुँ न बोले हो॥

म्हारी गलियाँ ना फिरे वाके, आँगन डोलै हो।

म्हारी अँगुली ना छुए वाकी, बहियाँ मरोरै हो॥

म्हारो अँचरा ना छुए वाको, घूँघट खोलै हो।

‘मीरा’ को प्रभु साँवरो, रंग रसिया डोलै हो॥

śyāma mosūm̐ aiṃḍo ḍolai ho।

aurana sūm̐ khelai dhamāra, mhāsūm̐ mukhahum̐ na bole ho॥

mhārī galiyām̐ nā phire vāke, ām̐gana ḍolai ho।

mhārī am̐gulī nā chue vākī, bahiyām̐ marorai ho॥

mhāro am̐carā nā chue vāko, ghūm̐ghaṭa kholai ho।

‘mīrā' ko prabhu sām̐varo, raṃga rasiyā ḍolai ho॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः