॥ Doha ॥

Jai kali Kalimalaharan, Mahima Agam Apaar ।

Mahish Mardini Kalika, Dehu Abhay Apaar॥

॥ Chaupaai ॥

Ari Mad Maan Mitavan Haari। Mundamal Gal Sohat Pyaari ॥

Ashtbhuji Sukhdaayak Mata । Dushtdalan Jag Me Vikhyaata ॥

Bhaal Vishal Mukut Chhavi Chhaajai। Kar Me Shish Shatru Ka Saajai॥

Duje Haath Liye Madhu Pyaalaa। Haath Teesare Sohat Bhaalaa॥

Chauthe Khappar Khadag Kar Paanche। Chhathe Trishul Shatru Bal Jaanche॥

Saptam Kar Damakat Asi Pyari । Shobha Adbhut Maat Tumhaari ॥

Ashtam Kar Bhagatan Var Daataa । Jag Mannhran Roop Ye Mata॥

Bhagatan Me Anurakt Bhavaani । Nishdin Ratai Rishi-Muni Gyaani॥

Mahaashakti Ati Prabal Punita । Tu Hi Kali Tu Hi Sita॥

Patit Tarini He Jag Paalak। Kalyaani Paapi Kul Ghalak ॥

Shesh Suresh Na Paavat Paara। Gauri Roop Dhaeo Ek Baara॥

Tum Samaan Daata Nahi Dujaa । Vidhivat Kare Bhaktajan Pooja॥

Roop Bhayankar Jab Tum Dhaaraa । Dushtdalan Kinhehu Sanhaaraa॥

Naam Anekan Maat Tumhaare । Bhaktajano Ke Sankat Taare ॥

Kali Ke Kasht Kaleshan Harni । Bhav Bhay Mochan Mangal Karn॥

Mahima Agam Ved Yash Gavain। Narad Sharad Paar Na Pavain॥

Bhoo Par Bhar Badhyau Jab Bhari। टab Tab Tum Prakati Mehtari ॥

Aadi Anadi Abhअय Vardaata। Vishvavidit Bhav Sankat Traata ॥

Kusame Naam Tumhaarau Linho । Usko Sada Abhay Var Dinha॥

Dhyan Dhare Shruti Shesh Suresha। Kaal Roop Lakhi Tumaro Bhesha॥

Kalua Bhairo Sang Tumhare। Ari Hit Roop Bhayanak Dhare॥

Sevak Laangur Rahat Agaari। Chausath Jogan Agyaaakari ॥

Treta Mein Raghuvar Hit Aai। Daskandhar Ki Sain Nasaai ।।

Khela Ran Ka Khel Nirala । Bhara Mans-Majja Se Pyala ।।

Raudra Roop Lakhi Danav Bhaage। Kiyo Gavan Bhavan Nij Tyage ।।

Tab Aisau Tamas Chadh Aayo। Svajan Vijan Ko Bhed Bhulayo ।।

Ye Baalak Lakhi Shankar Aaye । Raah Rok Charnan Me Dhaye ।।

Tab Mukh Jib Nikar Jo Aai। Yahi Roop Prachalit Hai Mayi ।।

Badhyo Mahishasur Mad Bhari। Pidit Kiye Sakal Nar-Nari ।।

Karun Pukar Sunni Bhagatan Ki। Peer Mitawan Hit Jan Jan Ki ।।

Tab Parkti Nij Sainy Sameta। Nam Pada Maa Mahish Vijeta ।।

Shumbh Nishumbh Hane Chan Maahi। Tum Sam Jag Dusar Kou Naahi ।।

Man Mathanhari Khal Dal Ke। Sada Sahaayak Bhakt Vikal Ke ।।

Deen Viheen Karin Nitt Seva। Paawai Man Vaanchit Phal Meva ।।

Sankat Me Jo Sumiran Karahi। Unake Kasht Matu Tum Harahi ।।

Prem Sahit Jo Kirati Gaavain। Bhav Bandhan So Mukti Paavain ।।

Kali Chalisa Jo Padhahi। Swargalok Binu Bandhan Chadhahi ।।

Daya Drishti Herau Jagadambaa। Kehi Kaaran Maa Kiyau Vilambaa ।।

Karahu Matu Bhaktan Rakhvaali। Jayati Jayati Kali Kankali ।।

Sevak Deen Anath Anari। Bhaktibhaav Yuti Sharan Tumhari ।।

॥ Doha ॥ Prem Sahit Jo Kare । Kali Chalisa Path।।

Tinaki Pooran Kaamanaa, Hoy Sakal Jag Thath ।।

॥ Iti Shree Kali Chalisa ॥

Pass on the Karma!

Multiply the positivity, through the Sanatan

How are you feeling?

Explore brah.ma

Create an Impact!

Keep Brah.ma Alive and Thriving

or Connect on Social

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Sanatani Dolls

Sanatani Dolls

A new life to stories and sanatan wisdom to kids
Dharmic Products

Dharmic Products

Products for enlightment straight from kashi
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection