Change Bhasha

|| dohā ||

namo namo vindhyeśvarī, namo namo jagadamba|

santajanoṃ ke kāja meṃ karatī nahīṃ vilamba|

|| caupāī ||

jaya jaya vindhyācala rānī, ādi śakti jaga vidita bhavānī|

siṃhavāhinī jaya jaga mātā, jaya jaya tribhuvana sukhadātā|

kaṣṭa nivāriṇī jaya jaga devī, jaya jaya asurāsura sevī|

mahimā amita apāra tumhārī, śeṣa sahasra mukha varṇata hārī|

dīnana ke dukha harata bhavānī, nahiṃ dekhyo tuma sama koī dānī|

saba kara manasā puravata mātā, mahimā amita jagata vikhyātā|

jo jana dhyāna tumhāro lāvai, so turatahiṃ vāṃchita phala pāvai|

tū hī vaiṣṇavī tū hī rudrāṇī, tū hī śāradā aru brahmāṇī|

ramā rādhikā śyāmā kālī, tū hī mātu santana pratipālī|

umā mādhavī caṇḍī jvālā, begi mohi para hohu dayālā|

tū hī hiṃgalāja mahārānī, tū hī śītalā aru vijñānī|

durgā durga vināśinī mātā, tū hī lakṣmī jaga sukha dātā|

tū hī jāhnavī aru utrāṇī, hemāvatī ambe nirvāṇī|

aṣṭabhujī vārāhinī devī, karata viṣṇu śiva jākara sevī|

causaṭṭhī devī kalyānī, gaurī maṃgalā saba guṇa khānī|

pāṭana mumbā danta kumārī, bhadrakālī suna vinaya hamārī|

vajra dhāriṇī śoka nāśinī, āyu rakṣiṇī vindhyavāsinī|

jayā aura vijayā vaitālī, mātu saṃkaṭī aru vikarālī|

nāma ananta tumhāra bhavānī, baranai kimi mānuṣa ajñānī|

jāpara kṛpā mātu tava hoī, to vaha karai cahai mana joī|

kṛpā karahuṃ mo para mahārānī, siddha karahu ambe mama bānī|

jo nara dharai mātu kara dhyānā, tākara sadā hoya kalyānā|

vipati tāhi sapanehu nahiṃ āvai, jo devī kā jāpa karāvai|

jo nara kahaṃ ṛṇa hoya apārā, so nara pāṭha karai śatabārā|

niścaya ṛṇa mocana hoi jāī, jo nara pāṭha karai mana lāī|

astuti jo nara paḍha़ai paḍha़āvai, yā jaga meṃ so ati sukha pāvai|

jāko vyādhi satāve bhāī, jāpa karata saba dūra parāī|

jo nara ati bandī mahaṁ hoī, bāra hajāra pāṭha kara soī|

niścaya bandī te chuṭi jāī, satya vacana mama mānahuṃ bhāī|

jā para jo kachu saṃkaṭa hoī, niścaya devihiṃ sumirai soī|

jo nara putra hoya nahiṃ bhāī, so nara yā vidhi kare upāī|

pāṃca varṣa so pāṭha karāvai, naurātana meṃ vipra jimāvai|

niścaya hohiṃ prasanna bhavānī, putra dehiṃ tā kahaṃ guṇa khānī|

dhvajā nāriyala āni caḍha़āvai, vidhi sameta pūjana karavāvai|

nitya prati pāṭha karai mana lāī, prema sahita nahiṃ āna upāī|

yaha śrī vindhyācala cālīsā, raṃka paḍha़ta hove avanīsā|

yaha jani acaraja mānahuṃ bhāī, kṛpā dṛṣṭi tāpara hoi jāī|

jaya jaya jaya jaga mātu bhavānī, kṛpā karahuṃ mohiṃ para jana jānī|

|| iti śrī vindhyeśvarīcālīsā ||

Pass on the Karma!

Multiply the positivity, through the Sanatan

How are you feeling?

Explore brah.ma

Create an Impact!

Keep Brah.ma Alive and Thriving

or Connect on Social

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Sanatani Dolls

Sanatani Dolls

A new life to stories and sanatan wisdom to kids
Dharmic Products

Dharmic Products

Products for enlightment straight from kashi
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection