SHADAKSHAR SHODASHI MANTRA (6 SYLLABLES MANTRA)

ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं॥

Aim Kleem Sauh Sauh Kleem Aim॥

Vyakhya

All Mantra

Share the Sanatan wisdom

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः